Array
Papildus pakalpojumi

Par sadarbību Jūsu žurnāla popularizēšanā ārzemēs

„Abonēšanas aģentūra PKS” (Latvija), kas kopš 1995.gada nodarbojas ar periodikas izplatīšanu Latvijas Republikā un ārzemēs, piedāvā Jums savus pakalpojumus Jūsu izdevuma izplatīšanā un popularizēšanā ārzemēs.
Mēs piedāvājam pievienoties centieniem virzīt Latvijas un citu Baltijas valstu zinātniskos izdevumus uz ārzemju valstu tirgu.
Šajā sakarā paredzēts veikt sekojošo:
1. Uz mūsu mājaslapas www.pressa.lv bāzes veidot portālu, kas aktīvi reklamē Latvijas zinātniskos izdevumus un to izdevējus.
2. Apvienot „Abonēšanas aģentūras PKS” un redakciju kopīgos centienus, lai virzītu to izdevumus uz aizrobežu tirgu. Sadalīt darbu un finansiālos izdevumus starp līguma dalībniekiem, kurā Aģentūra uzņemas apmaksāt:
- reklāmas un marketinga izdevumus;
- starptautisko pasūtījumu pieņemšanu, apstrādi un noformēšanu;
- visērtāko apmaksas formu nodrošināšanu austrumu un rietumu pasūtītājiem;
- pasūtīto izdevumu piegādes organizēšanu aizrobežu abonentiem.
3. „Abonēšanas aģentūra PKS” piedāvā uzņemties Jūsu redakcijas marketinga, abonēšanas un izplatīšanas nodaļu funkcijas, atbrīvojot Jūs no izdevumiem šajā darbības virzienā.
4. „Abonēšanas aģentūra PKS”, kas piedalās daudzās ārzemju tematiskajās izstādēs, semināros un konferencēs, reklamēs Jūsu izdevumu kopā ar citiem Latvijas un pārējo Baltijas valstu zinātniskajiem izdevumiem.
5. „Abonēšanas aģentūra PKS” papildus vienošanās rezultātā ir gatava investēt savus līdzekļus daļējai vai pilnīgai Jūsu žurnāla izdošanai nepieciešamo tipogrāfijas darbu izdevumu segšanai.
6. Mēs esam iecerējuši virzīt tirgū ne vien Jūsu izdevuma papīra versiju, bet arī elektronisko versiju.
7. „Abonēšanas aģentūra PKS” apņemas uz sava rēķina slēgt līgumus ar preses izplatītājiem ārvalstīs un izvietot izdevumu viņu katalogos, kā arī aizrobežu pasta administrāciju abonēšanas katalogos.
8. Uzņemoties pietiekami plašus pienākumus, un atbilstošus finansiālos izdevumus, mēs vēlētos kļūt par Jūsu izdevuma ekskluzīviem izplatītājiem, lai nodrošinātu sev iespēju pilnīgi vai daļēji segt savus izdevumus. No savas puses, mēs uzskatām, ka izdevuma cenu politikai pilnībā jābūt saskaņotai ar Jūsu redakciju un visām autortiesībām attiecībā uz žurnāla papīra un elektronisko versiju jātiek saglabātām. Līgumi ar citām aģentūrām vai klientiem, kuri patlaban ir spēkā, tiks saglabāti, taču tiks turpināti sadarbības ietvaros ar mūsu Aģentūru.
Lūdzam izskatīt mūsu priekšlikumu un piedalīties mūsu piedāvātajā 2010.gada izdevumu izplatīšanas variantā. Ja Jūs neapmierina kāds atsevišķs mūsu piedāvājuma punkts, Jūs varat to nepieņemt un piedalīties tikai tajos punktos, kas Jums ir pieņemami.
Piedāvājam Jums uzsākt ar mums sadarbību, iespējams, ka tā būs ļoti auglīga.
 

PKS abonēšanas aģentūra piedāvā savus pakalpojumus izdevumu iekļaušanai Latvijas, Lietuvas, Ukrainas, Baltkrievijas, Uzbekistāna un Krievijas pasta katalogos.

Sniedz periodikas transportēšanas un ekspedīcijas pakalpojumus no NVS valstīm uz Eiropas Savienības valstīm.
Sameklē lētas tipogrāfijas avīžu un žurnālu drukāšanai ES valstīs un nodrošina to pavadījumu un kontroli no maketēs līdz drukai un transportēšanai redakcijā, palīdzot, tai paša laikā, arī risināt muitas regulēšanas jautājumus.
Izvieto redakciju un izdevniecību linkus profila mājas lapās.


GRĀMATU IZDEVNIECĪBU PRODUKCIJAS ABONĒŠANAS UN TIRDZNIECĪBAS PAKALPOJUMI
P.K.S. Abonēšanas Aģentūra piedāvā ne tikai vispopulārāko periodisku izdevumu abonēšanu no dažādām valstīm.
Tapāt tirdzniecībā ir pieejami dažādi zinātniski un profesionāli maztirāžas izdevumi, almanahi, zinātniskie krājumi, konferenču materiāli.


KURJERPASTA PAKALPOJUMI

Balstoties uz ilgtermiņa līgumiem mēs piedāvājam bibliotēkām un budžeta struktūrām lēta, droša un ātra kanāla izmantošanas iespēju korespondences starptautiskai apmaiņai starp noteiktām adresēm.
Privātā korespondence un nelielas sadzīves mantas būs piegādātas ar kurjerpastu 1-3 dienu laikā.
Piedāvājam ierakstītās un vērtīgās korespondences diennakts piegādi pa Latviju tieši saņēmēja rokās.

Visus Jūsu priekšlikumus, piezīmes un jautājumus lūdzam adresēt vēstulē minētajām koordinātēm:

„Abonēšanas aģentūras PKS” direktors
Leonīds Muhins
Tel.(+371)29549652
e-mail: leonidspks@gmail.com


Atpakaļ

Top.LV
Rambler's Top100